Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Hinneruplægerne – Kraghede, Meldgaard Jensen og Vedsted
Vision og Mission – Esberg Andersen, Kraghede og Melgaard Jensen

Vision og Mission

 

Hinneruplægerne er en moderne, professionel lægeklinik. Vores overordnede målsætninger er nedfældet i

vores vision, mission og værdisæt.

 

VISION:

Vi ønsker at være kendt for at levere personlig og individualiseret service, tryghed og behandling på højt

fagligt niveau.

Vi ønsker at have et inspirerende, personligt og fagligt udviklende arbejdsmiljø og prioriterer uddannelse

højt.

Hinneruplægerne ønsker at være kendt for et højt vidensniveau og for brede faglige kompetencer.

 

MISSION:

Vi leverer almenmedicinske ydelser til vores patienter, såvel sygdomsbehandling som forebyggende

sundhedsydelser.

Vi hjælper vores patienter sikkert gennem sundhedssystemets komplekse tilbud.

Vi tilbyder let, umiddelbar og uhindret tilgængelighed ved akut opstået sygdom.

Vi prioriterer højt at lindre og behandle døende patienter i deres eget nærmiljø.

Vi har fokus på forebyggelse af livsstilssygdomme.

Vi leverer ydelser efter standarder baseret på den nyeste anerkendte forskning og seneste kliniske

retningslinier.

Vi arbejder i et lærende og udviklende miljø og sikrer fortsat efteruddannelse og udvikling af

specialkompetencer.

Vi har eget laboratorium med et højt fagligt og teknologisk niveau.

Vi deltager aktivt i den sundhedspolitiske og – faglige udvikling i nærområdet og nationalt.

Vi arbejder bevidst med lys, lyd, rum og indretning for at skabe det mest motiverende og behagelige miljø

for både patienter og personale.

Vi prioriterer et godt psykisk arbejdsmiljø og arbejder bevidst med at skabe glæde og inspiration.